29.07.2021 15:34

Меры финансовой поддержки мотивируют школьников

Василий Орлов: «Меры финансовой поддержки мотивируют школьников». В Приамурье стало больше отличников
https://obr.amurobl.ru/posts/news/vasiliy-orlov-mery-finansovoy-podderzhki-motiviruyut-shkolnikov-v-priamure-stalo-bolshe-otlichnikov/